Uitgangspunten

Stichting Vipassana Haarlem hanteert de volgende uitgangspunten.

Het bestuur is er steeds op uit de tarieven zo laag mogelijk te houden om zodoende zoveel mogelijk personen in staat te stellen om deel te nemen aan de activiteiten.
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer deelnemers bovenop het te betalen inschrijfbedrag een bedrag extra overmaken om minder draagkrachtigen in de gelegenheid te stellen ook deel te nemen aan een activiteit. Bij voorbaat hartelijk dank!

Als de financiën een belemmering voor deelname vormen, dan kan contact worden opgenomen met Stichting Vipassana Haarlem via het contactformulier om te zien of een regeling mogelijk is.

Naast de vaste cursusprijs om de onkosten te dekken (zoals huur ruimte en onkosten begeleiders), wordt een vrijwillige gift (dana) gevraagd ter ondersteuning van de meditatiebegeleider(s). Aan het eind van elke meditatieactiviteit of aan het eind van elke bijeenkomst worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om een eventuele gift aan de meditatiebegeleiding te geven. Voor meer informatie over dana klik hier.

Stichting Vipassana Haarlem onderschrijft en committeert zich aan het ethisch drieluik van de SIM (Stichting Inzichts Meditatie). Dit ethisch drieluik heeft als doel het waarborgen van een veilig en kwalitatief betrouwbaar klimaat tijdens meditatie-activiteiten en daarbuiten. Voor het ethisch drieluik van de SIM klik hier.