Wijsheid en compassie


Er wordt wel eens gezegd dat wijsheid (pañña in de taal Pali) en compassie (karuna) twee vleugels van dezelfde vogel zijn. Beide vleugels hebben we nodig om goed te kunnen vliegen, oftewel om vooruit te komen op ons pad.

Wijsheid betekent inzicht, een helder zien van de dingen zoals ze zijn, terwijl compassie de bereidheid is om je, vanuit mildheid en vriendelijkheid, te openen voor je eigen lijden en het lijden van andere wezens. Lees verder

Studiegroep Boeddhistische psychologie; hoe werkt je geest eigenlijk?

Een studiegroep voor iedereen die geïnteresseerd is, om meer te leren over hoe de geest werkt. Wat gebeurt er precies wanneer we bijvoorbeeld iets voelen, reageren of denken? Vaak reageren we al, voordat we het door hebben.

Met deze studiegroep willen we onze reacties, emoties, gedachten en alles wat zich afspeelt in de geest, beter leren kennen. Lees verder

De vier brahmavihara’s – Metta

De vier ‘verheven gemoedstoestanden’ (brahmavihara’s in het Pali, de taal van de oudste boeddhistische teksten) zijn vier eigenschappen van hart en geest die binnen het Boeddhisme een belangrijke rol spelen.

Deze vier hartskwaliteiten zijn:
metta – liefdevolle vriendelijkheid
karuna – compassie
mudita – medevreugde
upekkha – gelijkmoedigheid

Al deze kwaliteiten van het hart kunnen we cultiveren. En voor alle vier zijn meditaties aangereikt in de geschriften. De metta-meditatie is bij de meesten van ons wel bekend, maar dat geldt niet voor de andere drie.

Lees verder