De vier brahmavihara’s in het dagelijks leven

Ter afsluiting van de serie over de vier brahmavihara’s (liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid) een artikel over hoe we deze vier eigenschappen van het hart kunnen inzetten in het dagelijks leven. Ik raad je aan de andere vier artikelen in deze serie eerst te lezen, omdat de informatie in die artikelen hier bekend wordt verondersteld.

De brahmavihara’s zijn geen abstracte meditatieoefening die we af en toe eens toepassen in formele meditatie, integendeel, ze horen ook thuis in ons dagelijks leven en onze dagelijkse activiteiten.


De eerste meditatie-instructie gegeven aan een kind dat opgroeit in een Thaise boeddhistische familie
richt zich meestal op de beoefening van metta.
De ouders leren het kind om gedachten van goede wil
– een wens voor geluk –
naar alle levende wezens te verspreiden, elke nacht voor het slapen gaan.”

~ Thanissaro Bhikkhu (Amerikaans boeddhistische monnik)

Lees verder

Gelijkmoedigheid

In mijn eerdere artikelen heb ik de eerste drie brahmavihara’s behandeld: liefdevolle vriendelijkheid, compassie en medevreugde. De vierde, en laatste, brahmavihara (of verheven gemoedstoestand) komt in dit artikel aan bod. De Pali-term is upekkha, wat in het Nederlands vaak vertaald wordt met gelijkmoedigheid. Gelijkmoedigheid is een staat van zijn waarbij we in balans zijn met de constante stroom van veranderende omstandigheden die we tegenkomen, zowel in onszelf als in de wereld.

Lees verder

Online verdiepingsdag: leringen van de Boeddha toepassen op het omgaan met klimaatverandering

Bij Bright Dharma  www.brightdharma.nl

De laatste jaren is het klimaat een steeds meer besproken onderwerp. De onzekerheid over de huidige situatie en wat ons in de toekomst te wachten staat baart ons zorgen. Ook kan er een heel scala aan emoties bij ons opkomen, zoals angst, wanhoop, teleurstelling, onmacht, verdriet en ontwijking. Geconfronteerd worden met zoiets groots kan ons in een staat van apathie brengen.

De Boeddha heeft ons echter handvatten gegeven voor het omgaan met moeilijke situaties. Tijdens deze verdiepingsdag gaan we de leringen van de Boeddha toepassen op wat er bij ons opkomt rondom de klimaatverandering. Opmerkzaamheid en compassie kunnen ons hierbij helpen. Ook het leren aangaan van wat er opkomt rondom dit thema in ons leven is belangrijk.

Lees verder