Online verdiepingsdag: leringen van de Boeddha toepassen op het omgaan met klimaatverandering

Bij Bright Dharma  www.brightdharma.nl

De laatste jaren is het klimaat een steeds meer besproken onderwerp. De onzekerheid over de huidige situatie en wat ons in de toekomst te wachten staat baart ons zorgen. Ook kan er een heel scala aan emoties bij ons opkomen, zoals angst, wanhoop, teleurstelling, onmacht, verdriet en ontwijking. Geconfronteerd worden met zoiets groots kan ons in een staat van apathie brengen.

De Boeddha heeft ons echter handvatten gegeven voor het omgaan met moeilijke situaties. Tijdens deze verdiepingsdag gaan we de leringen van de Boeddha toepassen op wat er bij ons opkomt rondom de klimaatverandering. Opmerkzaamheid en compassie kunnen ons hierbij helpen. Ook het leren aangaan van wat er opkomt rondom dit thema in ons leven is belangrijk.

Tijdens deze dag komt ook de rol van de natuur in het boeddhisme aan bod. In het leven van de Boeddha, en in de Boeddha’s leringen, speelt de natuur namelijk een belangrijke rol. Zo is de Boeddha onder een boom geboren, verlicht geraakt en gestorven. We gaan onderzoeken hoe we ons kunnen (her)verbinden met de natuur. De natuur kan een voedend effect op ons hebben en ze biedt een toevluchtsoord in moeilijke tijden. Onze onderlinge verbondenheid (interconnectedness in het Engels) met de natuur en alle andere levende wezens maakt dat we onszelf en onze maatschappij niet zomaar los kunnen zien van de natuur en van de aarde als geheel.

Programma
Er zal theorie zijn, we gaan samen mediteren en oefeningen doen en er is uitwisseling over onze ervaringen. De dag is online bij te wonen, via het videochat-programma Zoom, je kunt dus meedoen vanuit je eigen huis. Als het weer het toelaat zullen we een of twee oefeningen buiten doen.

Praktisch
Datum: zaterdag 22 februari
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Bijdrage: op basis van dana (= een donatie)
Begeleiding: Marjolein Janssen
Taal: Nederlands
Videochat-programma: Zoom
(instructies voor het gebruik van dit programma staan op de website)

Deze verdiepingsdag is geschikt voor mensen die bekend zijn met inzichtmeditatie of mindfulness. De basistechniek van inzichtmeditatie of mindfulness wordt namelijk bekend verondersteld.