Grensoverschrijdend gedrag

Naar aanleiding van een opmerking van een sangha-lid hebben wij besloten bij dezen, ietwat laat, alsnog te reageren op de nieuwsberichten over de Thaise monnik Mettavihari. Mettavihari kwam rond 1974 naar Nederland om vipassana-meditatie te onderwijzen. Tot begin jaren negentig heeft hij diverse mannelijke leerlingen seksueel misbruikt.

Het misbruik is op 6 mei jl. door zes vipassana-leraren naar buiten gebracht (Ank Schravendeel, Frits Koster, Johan Tinge, Marije Geurts, Dingeman Boot en Joost van den Heuvel Rijnders). Deze zes maken deel uit van een groep van dertien vipassana-leraren die zijn aangesteld voordat Mettavihari overleed of zijn later aangesteld door een van de leraren van de oorspronkelijke groep.

De zes brachten het misbruik naar buiten in een artikel in het Boeddhistisch Dagblad.

Op 9 mei volgde er een artikel van de overige zeven leraren van de vipassana-lerarengroep; zij wilden het misbruik wel naar buiten brengen, maar niet de naam van Mettavihari noemen.

Het was voor ons als bestuur van Vipassana Haarlem direct duidelijk dat wij de eerstgenoemde publicatie (van de zes leraren met hun handelwijze) onderschreven: benoemen wat er is (niet meer, niet minder), inclusief de naam Mettavihari. Het was voor ons vanzelfsprekend dat we dit grensoverschrijdend seksueel gedrag als mens en als bestuur van Vipassana Haarlem afkeuren.

Na publicatie van deze twee artikelen hebben wij als bestuur ervoor gekozen geen reactie te publiceren op onze website, aangezien we bij Vipassana Haarlem geen directe link hebben met Mettavihari. Geen van de door Mettavihari benoemde dertien leraren is bij ons huisleraar of speelt anderszins een belangrijke rol. De centra die wél zo’n directe link hadden, bijv. Vipassana meditatiecentrum Groningen, Dhammadipa in Amsterdam en ook stichting Sangha Metta, hebben uiteraard wel hun standpunt kenbaar gemaakt.

Bij Vipassana Haarlem is de meditatiebegeleiding gebaseerd op de techniek van de Birmese monnik Mahasi Sayadaw, maar verder niet specifiek gekoppeld aan een of ander persoon (leek of monnik/non), dus ook niet aan de persoon Mettavihari, al was hij wel een belangrijke uitdrager van de Mahasi-techniek van vipassana-meditatie in Nederland.

Wij hopen met deze verklaring helderheid te hebben gegeven over ons standpunt. Wij hopen echter vooral dat de mensen die schade hebben ondervonden van het misbruik zich door de openheid van de zes leraren erkend en gesteund voelen in de verwerking van de gevolgen die het in hun leven heeft gehad of nog heeft.

Mocht je behoefte hebben aan contact over deze kwestie met een van de vipassana-leraren of een onafhankelijke vertrouwenspersoon, dan kun je de contactgegevens vinden onderaan het artikel van de zes leraren in het Boeddhistisch Dagblad. Als je nog vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring dan kun je contact met ons opnemen.

Vanuit metta,

Het bestuur,
Henny, Ted en Esther (de nieuwe secretaris)